A PART


Association of Private Assisted Reproductive Technology Laboratories and Clinics

Logo A PART

http://www.apartonline.org

A PART özel tüpbebek merkezlerinin birleştiği bir çatı, 1998’de kurucularından olan Univ. Prof. Wilfried Feichtinger ilk başkanlığınıda bizzat kendi yapmıştır. Yardımcı üreme tekniklerinin gelişebilmesi ve çocuk sahibi edebilme için ortaklaşa bilimsel çalışmalar ve sonuçlarının degerlendirildiği ortak bir platform. Bu arada Avrupadan, Amerikadan, Afrikadan, Latinamerikadan, Asyadan, Ortadoğudan eksperler de A PART’ın üyeleri. 
Üyelerin araştırma sonuçları cok ünlü Tip literatürlerinde yer almaktadır.
En yeni araştırma sonuçlarının uluslararası değiş tokuşundan ötürü içeriğinden bütün dünyadaki hastalar istifade edebilmekteler.