İVF ne demektir?

İVF’in açılımı İn-Vitro-Fertilizasyon’dur(=Klasik tüpbebek) ve vücut dışında döllenme demektir.

Yukarı

Wunschbabyzentrum’da hangi metodlar uygulanmaktadır?

• Yumutlama Zamanının hesaplanması
• Ultrason ve 3D-Ultrason
• Hormon saptaması (Siklusun 2.ve 5.gün arasında)
• Yumurtalıkların hormonel uyarılması
• İnseminasyon (=Aşılama) (Partnerin ya da bağışlayıcının Sperminin-Avusturyadaki yasalara uyarak-rahime yerleştirilmesi)
• İVF (Vücut dışında döllenme)
• İCSİ (İntrasitoplamatik Sperm enjeksiyonu) = Mikroenjeksiyon (Tek bir Spermin direk rahime yerleştirilmesi)
• MESA -Spermin erbezi (testis) üzerinden (=Epididim) kazanılması
• TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu) - Direk testislerden Sperm kazanılması
•  Sperm, yumurta hücresi dondurma işlemi ve yine Avusturya’daki yasalara uygun biçimde Embriyonun pol cisimciğinin genetik tanı için incelenmesi Karyotip (Kromozom özgünlüğü tipi) analizi
•  Histerolsalpingografi basit bir radyolojik incelemedir: Rahim ağzından enjekte edilen özel bir boya ile rahim ve tüpler değerlendirilir. Bu işlem adet kanamasından sonraki ilk hafta içinde uygulanır.

Yukarı

İlk görüşmeye hangi raporları getirmelisiniz?

Şimdiye kadar konu ile alakalı tüm neticeleri ki boşu boşuna ikinci kez yapmamak için.Eğer mümkünse Temel muayeneler: Kızamıkçık testi, idrar kültürü aerob aneorob bakteri sayımı, Simir testi (PAP) ve kadının hormon sayımı, Spermiyogram ve yine idrar kültürü, partnelerin her ikisinin HİV, Hepatit B ve C tarama testleri.

Yukarı

Müdaheleleri kim yapmaktadır?

Punksiyon, Transfer gibi müdaheleleri Bay Prof. Feichtinger, Bayan doktorlarımız  Dr. Liebhart, Dr.Fischlmaier, Dr.Käfer yapmaktadırlar.

Yukarı

Hamilelikle kim ilgilenmektedir?

Esasen hamileliği uzman doktor takip etmeli, gerçi bize de pozitif gebelik testinden üç hafta sonrası Ultrason muayenesini tamamlamak için gelmeniz gerekmektedir. Gebelik testini isterseniz evde ya da bizde yaptırabilirsiniz.

Yukarı

İVF tedavisi için maddi yardım verilmekte midir?

1999 yılında İVF-Fonu yasallaştırılmış olup, çocuk isteyenlere tüp bebek tedavisi yaptırma ve maddi destek verme imkanı sağlamıştır. Tedavinin %70’ini İVF fonu karşılamaktadır.

Yukarı

İVF-Fonu için hangi kriterler gerçekleşmiş olmalıdır?

Partnerlerin ikisinin de Avusturya’da sağlık sigortalarının olması,Avusturya vatandaşı olmayanların ise üç aydan fazladır sigortalı olmaları gerekmektedir.
Yaş sınırı kadınlarda 40 erkelerde ise 50 civarı olmalıdır.
İVF’in uygulanması için her iki tüpün kapalı, alınmış ya da fonksiyon bozukluğunun olması, Polikistik over ve Endometriyoz hastası hastalığı sözkonusu olması şarttır. Eğer kısırlık sebebi erkekte ise, en az dört hafta aralıklarla yaptırılmış iki yıldan eski olmamak kaydıyla iki farklı spermiyogram tahlili gerekmekte ve sonuçlarının ciddi kısırlık olduğunu (Yoğunluk <10 Milyon; Hareketlilik <%30 ya da patolojik tipler >%70) ispat etmesi şarttır.

Yukarı

Psikolojik destek nasıl sağlanmaktadır?

Wunschbabyzentrum’da konularında son derece uzman ve deneyimli Psikoterapistler bulunmakta ve çiftler arzu ettikçe tedavinin her safhasında hastalara refakat etmektedirler.

Yukarı

Avusturya’da hangi tedavi metodlarına izin verilmemiştir?

  • Kadın yumurta hücresi bağışı
  • Başkasının spermi ile tüpbebek
  • Kiralık annelik
  • Embriyo bağışı
  • Partnersiz kadına sperm bankasından alınan spermle inseminasyon
  • Preimplantasyon tanı,bir istisna hariç:Pol cisim analizi (Bunu Wunschbabyzentrum’da yapmaktayız.)

Yukarıda bahsedilen tedavi metodlarına ek bilgiler:

  • Kadın yumurta hücresi-ve Spermbagışı

Yardımcı üreme tekniklerinin hepsine her ülkede aynı suretle izin verilmemektedir. Mesala Avusturya’da yumurta hücresi bağışı ve bağışlayıcı Sperm ile tüpbebek yasaktır. (Bağışlayıcı Sperm ile Inseminasyon'a ise izin verilmektedir.) Çek Cumhuriyetinden bu şekilde çocuk sahibi olmak isteyenlerin Viyana’daki merkezimizde ön tedavilerini seve seve yapmaktayız.

Yukarı

Evli olmak şart mı?

Mecbur değil, evli olmayan çiftler noterden ya da sulh mahkemesinden bu tedaviyi kabul ettiklerine dair resmen onay almaları gerekmektedir.

Yukarı