ANDROJENLER

Erkeklik Hormonları

Yukarı

ASSISTED HATCHING (EMBRİYO ZARININ İNCELTİLMESİ)

Embriyonun dış zarına (Zona Pellucida) dışarıdan çentik atılarak çatlatılması ve rahimde konuçlanmasını kolaylaştırmak.

Yukarı

AYAKTA TEDAVİ

Hastanede yatmadan

Yukarı

CORPUS LUTEUM

Graaf folikülünün yerine geçen sarı endokrin cisimcik.Burada hamileliğin ilk evrelerinde gebeliği muhafaza etmekle yükümlü hormonlar üretilmektedir.İsmini renginin sarı olmasından almaktadır.

Yukarı

DIŞ GEBELİK

Döllenmiş yumurta hücresinin rahim dışında tüplerde konuçlanması.

Yukarı

EMBRİYO TRANSFERİ

Dışarıdan döllenmiş yumurta hücresinin (Embriyonun) ana rahimine yerleştirilmesi.

Yukarı

ENDOMETRİYOZ

Rahim dokusunun rahim dışında başka organlarda bulunması hali. Endometriyoz en sık rastlanan çocuksuzluk sebebidir. Bu hastalık dokunun bulunduğu organda vernarbung yapabilir. Daha adetin başlamasına varken yani adet öncesinde başlayan ağır sancılar en çok rastlanan semtomlardan biridir.

Yukarı

FOLİKÜL

Yumurtalıkta, içi sıvı dolu olan, kadın overinde cinsel olgunluk devresi boyunca her ay bir tane gelişen içinde ovum'un bulundugu olgun folikül.

Yukarı

FOLİKÜL PUNKSİYONU

Çok ince bir kateter ile Follikül sıvısını emerek almak

Yukarı

FSH

Hipofiz ön lobunda salgilanan bir hormon, kadinda overler üzerinde etkilidir, Graaf foliküllerinin gelişmesini, erkekte ise sperm yapımını uyarır.

Yukarı

GnRH

Gonadotropin-Releasing Hormonu.FSH ve LH Hormonlarının salgılanmasını sağlayan hormon.

Yukarı

GnRH-AGONİST

LH ve FSH Hormonlarının yapımı ve salgılanımını baskılayan ilaçlar

Yukarı

GnRH-ANTAGONİST

GnRH’nın etkisinin aleyhine işler.Yani FSH ve LH yapımı ve salgılanımını ve dolayısıyla yumurtalıkların baskılanımını sağlar.

Yukarı

HIV-ENFEKSİYONU

Viral ve İmmunsisteminin zayıflamasına yol açan hastalık.

Yukarı

HMG (MENAPOZ HORMONU)

Menapoz hormonu.Menapozlu kadınların idrarından kazanılır ve yumurtalıkların uyarılması için kullanılır.

Yukarı

HORMONLAR

Organlar arası ajanlar

Yukarı

HUMANES CHORIONGONADOTROPIN (HCG)

Embriyonun bebek taslakları dediğimiz yerinde üretilen hamilelik hormonudur. Anne kanı ve idrarına karışır ve seviyesinin ölçümü hamilelik tanısını koymak için yapılır. Suni üretilen HCG hormonu yumurtlamayı sağlayan LH hormonuna benzerliğinden, Tüp bebek tedavisinde çatlatma iğnesi olarak kullanılır.

Yukarı

İCSİ (İNTRASİTOPLAZMATİK SPERM ENJEKSİYONU=MİKROENJEKSİYON)

Suni döllenmenin bir çeşidi, tek bir Sperm yumurta hücresine enjekte edilmektedir.

Yukarı

İNDİRMEK

“Aşağa düşürmek“-Vücudun kendi Hormon üretimini ilaçla kasten azaltmak.

Yukarı

İUİ (İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON=AŞILAMA)

İnce ve bükülebilen bir katet aracılığı ile Spermin rahime yeleştirilmesi. Bu yolla Sperm ve yumurta hücresinin birleşmek için katettikleri yol kısaltılıyor.

Yukarı

İVF (TÜPBEBEK)

Döllenmenin dışarıda olması.

Yukarı

KISIRLAŞTIRMA

Ameliyatla bilerek yaptırılmış kısırlık.

Yukarı

KISIRLIK

Korunmadan periodik (Haftada 2-3 defa) yapılan cinsel münasebete rağmen hamilelik oluşmuyorsa kısırlıktan sözedilir.

Yukarı

KIZILCIK

Viralenfeksiyon hastalığıdır, hamilelik esnasında geçirildiğinde bebekte ağır bozukluklara sebep olabilir.

Yukarı

KRİYOPREZERVASYON (=DONDURMA İŞLEMİ)

Embriyo ve Spermlerin dondurulması.

Yukarı

LH (LUTEİNİZE EDİCİ HORMON)

Yumurtlamadan mesul hormondur.

Yukarı

LUTEALSAFHAYA DESTEK

Lutealsafha yumurtlama ile adet başlangıcı arasındaki zaman dilimi. Bu zamanda Embriyonun tutunması oluşuyor. Progesteron bu dönemin en önemli hormonu. Seviyesi düşükse lutealyetmezliği sözkonusudur. Bu gibi durumlarda bu hormon ağız yolu ile (oral) verilebilir.

Yukarı

MİYOM

Çok kadında görülen rahimin kas hücrelerinden oluşan iyi huylu tümör. Miyomlar bazen kısırlık sebebi olabilirler.

Yukarı

ÖSTROJEN

Kadınlık hormonu, rahim mukozasının oluşumunda görevli.

Yukarı

PCO (POLİKİSTİK OVAR)

Kadın yumurtalığında çok sayıda küçük küçük kistlerin oluşması ve buna bağlı yumurtlamanın olmaması

Yukarı

PLASENTA (=DÖLEŞİ)

= Anne karnında çocuğu beslemekte ve doğumdan sonra ana rahiminden ’’ikinci doğum’’ atılmaktadır.

Yukarı

PROGESTRON

Sarı cisimciğin ürettiği hormondur. Mukozayı embriyonun tutunabileceği duruma getirir ve hamileliğin ilk dönemlerinde gebeliği koruma etkisi vardır.

Yukarı

PROLAKTİN

Hipofiz bezinde üretilen ve anne sütü oluşumunu sağlayan hormondur.Bu hormonun seviyesinin yüksek olması durumunda yumurtlama gerçekleşmez.

Yukarı

RAHİM

Rahim, döl yatagi, döllük.Şekilce armuta benzer,içinde embriyonun geliştiği organdır.Rahim boyun (Vajinaya kadar uzanır.)ve rahim boşluğu diye adlandırılan kısımlarından oluşur.

Yukarı

TESE/MESA

Menide sperm bulunmadığı durumlarda direk yumurtalık ya da erbezi üstü organlarından sperm kazanma metodu.

Yukarı

TSH (TİROİD HORMONLARINI UYARAN HORMON)

Tiroid hormonlarının salgılanmasını ayarlayan bir hormondur.

Yukarı

TÜPLER

Yine çift olan, boru şeklinde, yumurta hücrelerinin döllendiği ve döllenen hücrenin rahime transportunu sağlayan organ.

Yukarı

UTERUS MUKOZASI(ENDOMETRİYUM)

Rahimin iç kısmını döşeyen, hormonlardan bağımlı, tabakadır.Her adet döneminde yeniden hazırlanır ve adet kanaması ile dışarı atılır. Gebelikte ise bu tabaka kalınlaşır ve kan dolaşımı artar.

Yukarı

YUMURTALIKLAR (OVARLAR)

Yumurta Hücrelerinin üretildiği yaklaşık 2 cm büyüklüğünde sağ ve sol olmak üzere cift bulunan kadın organı, ayrıca Östrojen ve Gestajen Hormonlarının üretildiği yer.

Yukarı

YUMURTLAMA (OVULASYON)

Olgunlaşmış yumurta hücresinin kabuğunu çatlatıp tüpe yerleşme süreci.

Yukarı