Tedavinin akışı


Yumurta hücreleri ya doğal siklusları gereği olmuyorsa takviyeli (yumurtalıkların uyarılması) ile gerekli büyüklüğe gelince ultrason aracılığı ile vaginal yoldan alınır.
İnsanlar çift kromozomlardan oluşur, bunlardan 22’si çift otozom, digeri de çift eşeysel kromozomlardır: kadında çift X kromozomu (46XX) , erkekte bir X bir Y (46XY)’dirler. Üreme hücreleri- yumurta ve sperm hücresi- ise çift bulunmazlar yani tek halde oluşurlar, yoksa döllenmede dörde bölünürlerdi. Bu dörde bölünmeyi engellemek için kadının yumurta hücresi, doğal yapısı gereği çift kromozomlardan birini pol body (Kutup hücresi) ’ sinde hapseder böylece döllenmeden sonra yeni bölünmeler oluşmamaktadır. Enstitümüzde pol cisimciği alınıp hemen genetik tanı yapılır. Alınan pol cisimciğinin kromozomları genetik laboratuvarlarımızda flurosan boyama tekniği ile belirlenip FİSH metodu (Fluoresans in situ Hibridizasyon) kullanılarak tespit edilir. Kromozom 13, 16, 18, 21 ve 22 anomalileri incelenir. Özellikle bu kromozomların bozuklukları, düşüklere, zihinsel ve bedensel engelli çocukların doğumuna sebep olduklarından, implantasyonları imkansızlaştırırlar. %90-95 arasında doğru sonuç vermektedir. Çıkan sonuç hastaya planlanmiş embriyo transferinden bir gün öncesi bildirilir.

Amaçlar

  • Hamile kalma olasılığını yükseltmek
  • düşük sayısını azaltmak
  • çoklu doğum (üçüz,dördüz,beşiz,v.s)rizikosunu azaltmak
  • Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde amniosentez Korion.villus biyopsi neticesinde hastalıklı bir gebeliği teşhis etmeye bağlı hamileliği sona erdirme rizikosunu minimuma getirmek.
  • Prenatal bulgular sonucunda hamilelikleri sona erdirmeleri azaltmak
  • Ailesinde belli kalıtsal hastalık olup henüz çocuk sahibi olmamışlara yardım etmek
  • Çok az olmakla birlikte, hastanın yumurta hücresindeki genetik bozukluklar nedeni ile gereksiz embriyo transferinin önüne geçmek

Yönteme getirilen kısıtlamalar

Tüm dünyada bugüne dek yapılan analizler, embriyolarda hasara sebep olmadığını göstermektedir. Pol cisimciğin incelenmesi ile dahi,tümüyle genetik bozuklukları yakalamak mümkün değildir. %20-30 arası, genetik tanı yapılmasına rağmen incelenen kromozomlardan 2. kutup hücresi alınamağından hala bozukluk olma ihtimali vardır. Sperm hücresi kaynaklı anomaliler pol cisminin incelenmesi ile ortaya çıkartılamamaktadır. O yüzden mümkünse, genetik hastalıklı çocukları ve yahutta doğmamış da genetik anamolileri ortadan kaldırabilmek için, prenatal inceleme,düzenli ultrasonografik takipler, kan testleri, v.s şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yardımcı üreme tekniklerinden faydalanmadan önce, eğer prenatal genetik tanı yaptırmak istiyorsanız, lütfen bizimle irtibata geçip, ücretsiz danışma için randevü alınız.

Pol body analizi ile ilgili bilgi formu ve onay kağıdı burada:
genetik@wunschbaby.at
Tel: +43 (1) 877 77 75-0