Testis dokusunun dondurulması


Ejekülatta sperme rastlanılmamışsa perkutan (deri üzerinden) ya da testis biyopsisi ile (ameliyatla) doku alınır ve mikroskop altında sperm var mı yok mu diye incelenir.
Eğer dokularda sperm varsa bunlar dondurulur gerekli durumlarda cözülüp mikroenjeksiyon (İCSİ) yöntemi için kullanılır.