Tamamlayıcı (= Alternatif) Tıp


Komplementärmedizin Tamamlayıcı Tıp özellikle tradisyonel çin tıbbı ve Hömopati İVF ile birlikte ya da öncesinde kullanılabilir ve suni döllenmede başarıyı arttırır.

Tamamlayıcı tıbbın, hamilelik olasılığını arttırdığına dair istatistiksel çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Ve yine faydası bilinen