İVF


Metodunda (Tüp içinde döllenme yani tüp bebek) yaklaşık 100.000 Sperm bir yumurta hücresine enjekte edilmektedir. Bu spermlerden en iyi olanı yumurta hücresini döllemektedir.

Endikasyon

Tüplerin kapalı olması, Endometriyozis ya da Polikistikover Sendromu halinde ve erkekte herşeyin normal olma koşulunda başvurulan ilk yöntemdir.

Başarı Şansı

İVF-Metodu ile hamile kalma her bir siklus için %30 ile %40 arasında değişir ki bu da çiflerin yaşlarından, hormon seviyelerinden, hastalıklarından(Diyabet, Yüksek Tansiyon, ...)ve yaşam stillerinden(Aşırı Kilo, Stres, Nikotin bağımlılığı, yüksek dozda Alkol Tüketimi) bağımlılık gösterir.