Testis Punksiyonu


Testis Punksiyonu (= Testisten lokal ya da genel anestezili cerrahi yöntemle sperm kazanma yolu)

Endikasyon

Bu metod, eğer ejekülat (meni) örneğinde sperm yoksa (Azospermi) spermlerin direk testisten kazanılmasıdır. İCSİ yöntemi için başvurulan bir sperm kazanma yoludur.
Ejekülatta sperm saptanamıyorsa, MESA veya da TESE ile üremeye elverişli spermler elde edilir.Çoğu kez elde edilen sperm sayısı az olduğundan döllenme de İCSİ-Metodu ile yapılır.